Ons aanbod

Ons huis bestaat uit:

  • 63 individuele kamers en 2 kamers voor echtparen
  • 5 kamers kortverblijf
Via “Aanvraag en opname” kunt u een aanvraag doen voor het Woonzorgcentrum. Een aanvraag voor kortverblijf kunt u doen op de pagina van het desbetreffende menu-item “Kortverblijf”.