Algemeen

Vzw Avondvrede is een woonzorgcentrum gelegen in het hartje van Gent. Wij specialiseren ons in de huisvesting en verzorging van  ouderen. Avondvrede wil haar accent leggen op een warme dienstverlening.

Ons huis bestaat uit:

  • 61 individuele kamers en 3 kamers voor echtparen
  • 5 kamers kortverblijf
Een warme thuis met zorg voor zorg

In Avondvrede gebeurt de verzorging in zorggroepen van zo’n 10 bewoners. Dit wil zeggen dat u vaak verzorgd wordt door dezelfde mensen: vertrouwde gezichten vanuit de verzorging en verpleging, logistieke hulp en onderhoudspersoneel. Iedere afdeling kent 3 zorggroepen. Iedere zorggroep verwijst naar een bepaalde bloem. 

   

Teamcoach 1 - Katrien Vandevenne 09 267 68 63

Teamcoach 2 - Aleksandra Zakrzewska - 09 267 66 54

Teamcoach 3 - Katrien Vandevenne - 09 267 68 63

Multidisciplinair team
'Korenbloem': kamer 1 tot 109 'Boterbloem': kamer 212 tot 222
'Iris': kamer 110 tot 124 'Orchidee': kamer 301 tot 312
'Zonnebloem': kamer 201 tot 211 'Lotus': kamer 314 tot 323